Νότιο Επιβατικό Λιμάνι

Από τις 11 Ιουλίου 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Νέου Νότιου Λιμένα Πατρών για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων των γραμμών Πάτρας-Ιταλίας.

Το Νότιο Επιβατικό Λιμάνι διαθέτει μέτωπο λιμένα (κρηπίδωμα) κατασκευασμένο με κυψελωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πριονωτή διάταξη, συνολικού μήκους 992μ. Αποτελείται από 4 νηοδόχους και διαθέτει 15 ράμπες πρόσδεσης σκαφών ώστε να χρησιμοποιούνται 11 ράμπες για πρυμνοδέτηση ή 4 για πλαγιοδέτηση. Επίσης το Νότιο Λιμάνι διαθέτει κυματοθραύστη κατασκευασμένο με κυψελωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 1.236 μ.

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές έχουν συνολική κάλυψη 6.974 τ.μ. και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τερματικός σταθμός συνολικής κάλυψης 3.232,1 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρους υποδοχής και πληροφοριών, αίθουσες αναμονής, καφέ-μπαρ, εστιατόριο – κουζίνες, καταστήματα, γραφεία υπηρεσιών, πρακτορεία, ιατρείο, χώρους WC, χώρους καθαριστών, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και ψυγεία, χώρους απορριμάτων, διαδρόμους κυκλοφορίας, ανελκυστήρες και μηχανοστάσια, κλιμακοστάσια, πατάρι συνολικής επιφάνειας 453 τ.μ., δώματα με διαθέσιμους χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, ημιυπαίθριους χώρους, στοές και ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ.
  • Κτίριο Υπηρεσιών λιμένα συνολικής κάλυψης 1.764,5 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, χώρο αναμονής, γραφεία υπηρεσιών και αρχεία, λογιστήριο, κουζίνες, χώρους WC, αποδυτήρια, χώρους καθαριστών, αποθήκες, διαδρόμους κυκλοφορίας στεγασμένους και μη, χώρους και κέντρο ελέγχου και ηλεκτρονικού ελέγχου, πατάρια συνολικής επιφάνειας 121,9 τ.μ., χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, λεβητοστάσια-αντλιοστάσια, πλακοστρώσεις περιβάλλοντα χώρου και ράμπες ΑΜΕΑ.
  • Κτίριο Υποσταθμού που περιλαμβάνει χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων, γραφείο, WC.
  • Κτίριο περιπτέρου-αναψυκτηρίου συνολικής κάλυψης 108,2 τ.μ. (και σύνολο κάλυψης με χωροδικτύωμα 388,8 τ.μ.) που περιλαμβάνει αναψυκτήριο, παρασκευαστήριο, αποθήκες, χώρους WC, χωροδικτύωμα μετά των υποστυλωμάτων έδρασης και λοιπούς στεγασμένους χώρους.
  • Κτίριο υπέργειας δεξαμενής συνολικού εμβαδού 126,17 τ.μ. και χωρητικότητας 300 κ.μ.
  • Κτίριο Πυροσβεστικού Σταθμού συνολικής κάλυψης 669,76 τ.μ. που περιλαμβάνει εξωτερικούς στεγασμένους χώρους, χώρους υποδοχής, γραφεία και αρχείο, τηλεφωνείο, θαλάμους ανδρών και γυναικών, αίθουσα διδασκαλίας, κουζίνες, χώρους WC, διαδρόμους κυκλοφορίας, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • Υπόστεγο Πυροσβεστικού Σταθμού εμβαδού 338,46 τ.μ. (και συνολικής κάλυψης με χωροδικτύωμα 587,5 τ.μ.) που περιλαμβάνει συνεργείο, αποθήκες, χώρους WC, χώρο στάθμευσης οχημάτων και χωροδικτύωμα μετά των υποστυλωμάτων έδρασης.
  • Κτίριο Βόρειας Πύλης συνολικής επιφάνειας 354,52 τ.μ. (και στεγασμένα σε χωροδικτύωμα 2.818,7 τ.μ.) που περιλαμβάνει χώρους αναμονής, γραφεία, κουζίνα, χώρους WC, αποθήκες, διαδρόμους κυκλοφορίας, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, φυλάκια νησίδων, πλακοστρώσεις γύρω από τα κτίρια, νησίδες και έργα οδοποίας, χωροδικτύωμα μετά των υποστυλωμάτων έδρασης, μεταλλικό κιγκλίδωμα.
  • Κτίριο Νότιας Πύλης συνολικής επιφάνειας 172,5 τ.μ. (και στεγασμένα σε χωροδικτύωμα 1585,6 τ.μ.) που περιλαμβάνει χώρους αναμονής, γραφεία, κουζίνα, χώρους WC, αποθήκες, διαδρόμους κυκλοφορίας, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, φυλάκια νησίδων, πλακοστρώσεις γύρω από τα κτίρια, νησίδες και έργα οδοποιίας, χωροδικτύωμα μετά των υποστυλωμάτων έδρασης, μεταλλικό κιγκλίδωμα.

Οδηγίες Πρόσβασης Νότιου Λιμένα