Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την “Διενέργεια Μετρήσεων ποιότητας θαλασσίων υδάτων για την περίοδο 2019-2021″
22-07-2019

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Δείτε εδώ την Απόφαση Παράτασης της προθεσμίας για την Υποβολή Προσφορών.