Πρόσκληση Μετόχων της ΟΛΠΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση
11-07-2019

Δείτε εδώ τη Πρόσκληση Μετόχων της ΟΛΠΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ.