Διακήρυξη Διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας.
18-06-2019

Μπορείτε να δείτε την σχετική Διακήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε την σχετική Προκήρυξη εδώ.

19-06-2019: Δείτε εδώ έγγραφο διευκρινίσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε.