Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 23-05-2019
23-05-2019

Δείτε εδώ Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. της 23-05-2019 σχετικά με τη συμμετοχή του στις δαπάνες κατασκευής  του Νοτίου Πάρκου.