Loading...
 Start Page

ARGES

Το έργο βασίζεται στις δραστηριότητες συνεργασίας που έχουν διαχωρίσει για πολλά χρόνια τις ενέργειες των ιταλικών και ελληνικών λιμένων εταίρων. Αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές και οικονομικές  αλλαγές καθώς και τις αλλαγές στους κανονισμούς, οι Λιμενικές Αρχές γίνονται ένα ενεργό και συνεκτικό μέρος των ανώτερων θεσμικών οργάνων, προσπαθώντας να είναι πρωτοπόροι, στην ευρω-μεσογειακή περιοχή, όσον αφορά την εφαρμογή των νέων κοινοτικών οδηγιών.

Η ιδέα του έργου έχει ως στόχο τη νομοθετική και τη διαρθρωτική εναρμόνιση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών που λειτουργούν μεταξύ πλοίων και ξηράς -  λιμενικής  πλευράς, και μεταξύ του λιμανιού και της ενδοχώρας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πρωτότυπο ενός μοναδικού εθνικού ναυτιλιακού ενιαίου συστήματος NMSW / PMIS που θα επιτρέπει στα πλοία να διασυνδέονται με την εθνική Ελληνική και Ιταλική ακτοφυλακή. Το σύστημα αυτό θα είναι διαλειτουργικό με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων SafeNet, εξασφαλίζοντας  ταυτόχρονα τη διαλειτουργικότητα  με το υπάρχον PCS που ονομάζεται GAIA.

Η λειτουργικότητα του συστήματος στην Ελλάδα θα πρέπει επίσης να πιστοποιηθεί, εφαρμόζοντας την κοινοτική οδηγία 2010/65/EC που προσπαθεί να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των διαδικασιών αποφεύγοντας ως εκ τούτου την περαιτέρω επιβάρυνση των καθηκόντων των ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών.

Το δημιουργηθέν επιχειρησιακό περιβάλλον, θα γίνει το πρότυπο προς  χρήση σε όλα τα Ελληνικά και Ιταλικά λιμάνια, καθιστώντας απαραίτητη την παροχή του PCS σε κάθε λιμάνι εταίρο που δεν έχει ακόμη δικό της (Κέρκυρα και Πάτρα), δημιουργώντας ένα δίκτυο με όλα τα λιμάνια εταίρους, διασφαλίζοντας  ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους.

Η δραστηριότητα αυτή στη συνέχεια ενισχύεται με τη δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών, για τους επιβάτες πλοίων, τα φορτηγά και τους επιβάτες κρουαζιέρας,  οι οποίες θα διανέμονται σε κάθε λιμάνι. Για την κατασκευή του δικτύου μεταξύ των υπεραστικών και των Last Mile συστημάτων πληροφοριών, η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για την παρακολούθηση της τοπικής βιωσιμότητας (επαρχία BAT  (Barletta-Andria-Trani) και Περιφέρεια Ηπείρου) το οποίο μέσω της σύνδεσης  με τα λιμενικά συστήματα πληροφοριών, θα μπορούσε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τα φορτηγά – ιδιαίτερα εκείνα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας.

Το δίκτυο πληροφοριών για τους χρήστες ολοκληρώνεται με την  υπηρεσία πρόγνωσης καιρού που αφορά τις παράκτιες περιοχές κοντά στα λιμάνια εταίρους.

Το πρόγραμμα ARGES είναι στρατηγικό,  καθώς

  • Το αποτέλεσμα του καλύπτει ολόκληρο το επιλέξιμο έδαφος και μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω
  • Προετοιμάζει το έδαφος για την ανάπτυξη νέων πολιτικών στη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού
  • Προσαρμόζει τις δύο χώρες στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έχοντας ως εκ τούτου πραγματικό αντίκτυπο στην επικράτεια
  • Δημιουργεί μακροχρόνιες συνθήκες και εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών
  • Μπορεί να αναπαραχθεί – Είναι η κεφαλαιοποίηση των άλλων έργων συνεργασίας που ανήκουν σε αυτήν ή την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού
  • Έχει βιώσιμα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου
  • Θα παρουσιαστεί και θα διαδοθεί ως μία πιλοτική λειτουργία κατά την οποία οι δύο χώρες θα έχουν συνεργαστεί προκειμένου να προσαρμοστούν στην κοινοτική νομοθεσία.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Κτίριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών
Τ.Κ. 26333 - Πάτρα / Τηλ.: 2610 365 135 / Fax: 2610 365 134 / Email: info@patrasport.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ.: 2613 615 400

         

Login / Sitemap

Copyright © 2020 - 2024 Οργανισμός Λιμένος Πατρών