Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συμμετέχει ενεργά ως εταίρος σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα αναγνωρίζοντας ότι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών
  • Προωθούν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα
  • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
  • Προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών
  • Παρέχουν σημαντική πληροφόρηση σχετικά με πολιτικές και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ
  • Ενισχύουν τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των ευρωπαικών πολιτικών