Κίνηση Επιβατών – Οχημάτων

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον Λιμένα Πατρών για την περίοδο των τελευταίων 5 ετών (2014-2018).

Κίνηση εξωτερικού

Η συνολική κίνηση εξωτερικού (αναχωρήσεις & αφίξεις) για τον Λιμένα Πατρών στο διάστημα 2014-2018 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2014   555.453 122.139 58.426 2.737 102.161 6.215 5.905
2015   481.462 119.744 62.128 2.072  92.026 6.093 5.306
2016   458.329 118.827 69.256 1.725  95.359 6.822 5.549
2017   500.099 117.038 70.780 2.051 104.725 7.963 6.611
2018   486.163 116.902 77.102 2.250 105.144 8.212 6.270

Επιπλέον εδώ μπορείτε να δείτε και πίνακες με τα επιμέρους στοιχεία για απόπλους και κατάπλους εξωτερικού κατά το παραπάνω διάστημα ετών.

Κίνηση εσωτερικού

Η συνολική κίνηση εσωτερικού (αναχωρήσεις & αφίξεις) του Λιμανιού της Πάτρας για το διάστημα 2014-2018 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται εδώ ότι κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκαν δρομολόγια εσωτερικού από το λιμάνι της Πάτρας. Επιπλέον κατά το έτος 2015 τα δρομολόγια εσωτερικού διενεργήθηκαν μόνο στο διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου, το έτος 2016 κατά τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο – Οκτώβριο και το έτος 2017 μόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Επίσης κατά το έτος 2018  διενεργήθηκαν δρομολόγια εσωτερικού μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2015  70.739 1.197   -       4 14.021            517 1.694
2016 118.662 480   -       - 21.336            840 2.366
2017  21.250 344  2       -  3.002            256     98
2018 156.868 2.615  34       2 25.273           1.561 2.254

Επιπλέον εδώ μπορείτε να δείτε και πίνακες με τα επιμέρους στοιχεία για απόπλους και κατάπλους εσωτερικού κατά το παραπάνω διάστημα ετών.