Κίνηση Επιβατών – Οχημάτων

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον Λιμένα Πατρών για την περίοδο ετών 2013-2017.

Κίνηση εξωτερικού

Η κίνηση εξωτερικού για τον Λιμένα Πατρών στο διάστημα 2013-2017 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2013   541.719 123.661 57.804 2.240 100.902 5.733 5.458
2014   555.453 122.139 58.426 2.737 102.161 6.215 5.905
2015   481.462 119.744 62.128 2.072  92.026 6.093 5.306
2016   458.329 118.827 69.256 1.725  95.359 6.822 5.549
2017   500.099 117.038 70.780 2.051 104.725 7.963 6.611

 

Κίνηση εσωτερικού

Η κίνηση εσωτερικού του Λιμανιού της Πάτρας για το διάστημα 2013-2017 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται εδώ ότι κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκαν δρομολόγια εσωτερικού από το λιμάνι της Πάτρας ενώ κατά το έτος 2015 τα δρομολόγια εσωτερικού διενεργήθηκαν μόνο στο διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου και κατά το έτος 2017 μόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2013 182.272 3.683  12 1.593 27.753               1 3.911
2015  70.739 1.197   -       4 14.021            517 1.694
2016 118.662 480  -       - 21.336            840 2.366
2017  21.250 344  2       -  3.002            256     98