Κίνηση Επιβατών – Οχημάτων

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον Λιμένα Πατρών για την περίοδο ετών 2012-2016.

Κίνηση εξωτερικού

Η κίνηση εξωτερικού για τον Λιμένα Πατρών στο διάστημα 2012-2016 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2012
  508.827 127.971 48.006 2.069 91.834 6.966 4.951
2013   541.719 123.661 57.804 2.240 100.902 5.733 5.458
2014   555.453 122.139 58.426 2.737 102.161 6.215 5.905
2015   481.462 119.744 62.128 2.072  92.026 6.093 5.306
2016   458.329 118.827 69.256 1.725  95.359 6.822 5.549

 

Κίνηση εσωτερικού

Η κίνηση εσωτερικού του Λιμανιού της Πάτρας για το διάστημα 2012-2016 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται εδώ ότι κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκαν δρομολόγια εσωτερικού από το λιμάνι της Πάτρας ενώ για το έτος 2015 τα δρομολόγια εσωτερικού διενεργήθηκαν μόνο στο διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου.

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ι.Χ. Camper & Mini Bus ΔΙΚΥΚΛΑ
2012 339.590 10.107  59 2.765 55.653               8 6.000
2013 182.272 3.683  12 1.593 27.753               1 3.911
2015  70.739 1.197   -       4 14.021            517 1.694
2016 118.662 480  -       - 21.336            840 2.366