Κτίριο Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και άλλες υπηρεσίες του στεγάζονται στο Κτίριο Υπηρεσιών του Νέου (Νότιου) Λιμένα Πατρών όπου επίσης στεγάζονται υπηρεσίες του Λιμεναρχείου Πατρών. Συγκεκριμένα στο Κτίριο Υπηρεσιών του Νότιου Λιμένα Πατρών στεγάζονται:

  • Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος
  • Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
  • Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης
  • Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης
  • Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ