Διοίκηση

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο τον κ. Κοντοέ Νικόλαο.

Τα μέλη που το απαρτίζουν είναι:

ΚΟΝΤΟΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολ/κός Μηχ/κός (Συντ/χος) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ. Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω & Σ.τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικονομολόγος Μη εκτελεστικό μέλος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιατρός Μη εκτελεστικό μέλος
ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ελεύθερος επαγγελματίας Μη εκτελεστικό μέλος
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολ/κός Μηχ/κος Μη εκτελεστικό μέλος
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Λογιστής-Φοροτεχνικός Μη εκτελεστικό μέλος
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οικονομολόγος Μη εκτελεστικό μέλος
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπάλληλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Μη εκτελεστικό μέλος [Εκπρόσωπος Εργαζομένων Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.]
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φορτοεκφορτωτής Μη εκτελεστικό μέλος [Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος]
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας Μη εκτελεστικό μέλος [Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αχαίας]
 

Οι αρμοδιότητες του ΔΣ, είναι αυτές που περιγράφονται στην τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ 2463/24-04-2013).