Βόρειο Επιβατικό Λιμάνι

* Η σελίδα αυτή βρίσκεται υπό κατασκευή *

Το Βόρειο Λιµάνι διαθέτει τέσσερις προβλήτες και κρηπιδώµατα συνολικού µήκους 3.000 µ. περίπου, βάθους 8,50-10,00 µ. από την κατώτατη ρηχία και μπορεί  να εξυπηρετήσει φορτηγά πλοία µέχρι 25.000 κόρους και επιβατικά πλοία µέχρι 16.000 κόρους και µήκους 330 µ.

Εντός του Λιµένα λειτουργεί υπηρεσία αντιµετώπισης ρύπανσης διαθέτοντας αντίστοιχο σκάφος και εξοπλισµό καθώς και υπηρεσία παραλαβής υγρών και στερεών αποβλήτων από τα πλοία όλο το εικοσιτετράωρο. Υπάρχει η δυνατότητα υδροδότησης των πλοίων.

Επίσης παρέχεται πυρασφάλεια µε ειδικό πυροσβεστικό σταθµό που λειτουργεί µέσα στο λιµάνι ο οποίος διαθέτει και πυροσβεστικά πλοία.

Υπάρχουν 8.000 τ.µ. στεγασµένων αποθηκευτικών χώρων, 80.000 τ.µ. υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων και δύο γεφυροπλάστιγγες 80 Τ.

Στο Λιµάνι λειτουργεί ο  Σταθµός υποδοχής Επιβατών «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» συνολικής επιφάνειας 2.932 τ.µ. περίπου στον οποίο υπάρχουν χώροι αναµονής επιβατών, καταστήµατα των ΚΑΕΚ, cafe-bar και εστιατόριο στον πρώτο όροφο.

Στο ΒΑ άκρο του λιμένα βρίσκεται η Μαρίνα και στο νότιο άκρο  της έχει διαμορφωθεί χώρος αναψυχής με ανοιχτό θέατρο, παιδική χαρά και αναψυκτήριο.

Στη βόρεια λιμενολεκάνη της Μαρίνας ετοιμάζονται οι  υποδομές  για λειτουργία σταθμού υδροπλάνων.

Στο ΝΑ άκρο του Λιμένα έχει διαμορφωθεί πάρκο αναψυχής με παιδική χαρά, ενώ λειτουργεί αναψυκτήριο στη βάση του ανασκευασθέντος φάρου.

Επίσης στο Νότιο άκρο του Λιμένα λειτουργεί ιχθυόσκαλα, ενώ στο Βόρειο άκρο υπάρχει Ιστιοπλοϊκός όμιλος.

Στη μεσαία λιμενολεκάνη του Βόρειου λιμένα κατασκευάστηκαν πρόσφατα νέες θέσεις αγκυροβολίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ελλιμενιζομένων σκαφών. Η κατασκευή των αγκυροβολίων αυτών δίνει τη δυνατότητα πρόσδεσης με πρυμνοδέτηση αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των εξυπηρετούμενων σκαφών. Πιο συγκεκριμένα το νέο σύστημα αγκυροβολίας τοποθετείται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από το κρηπίδωμα Νο.9 της κεντρικής λιμενολεκάνης του Βόρειου λιμένα και μπορεί να εξυπηρετεί 17 σκάφη σε πρυμνοδέτηση. Παράλληλα στο κρηπίδωμα Νο.9 έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την αναβάθμιση του υπάρχοντος ηλεκτρικού και υδραυλικού δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται η υδροδότηση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.