Τιμολόγια τελών και υπηρεσιών

Εδώ μπορείτε να δείτε το τιμολόγιο λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΛΠΑ Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2204/2008)

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Β’ 4496/2016 τροποποίησης του κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του ΟΛΠΑ Α.Ε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την τιμολόγηση παράδοσης καταλοίπων Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το τιμολόγιο Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής.