Έργα – Επενδύσεις

 

1. Συμπληρωματικά έργα υποδομής στον χερσαίο χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών υποέργο 1: “Κατασκευή πύλης ελέγχου πεζών και εξωτερική περίφραξη στον Ν. Λιμένα Πατρών”. Προϋπολογισμός: 2.644.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α – ένταξη στο Επ. Πρ. Δυτ. Ελλάδας 2007-2013 ΕΤΠΑ. Επιβλέπουσα υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.


2. Νέος Λιμένας Πατρών – 3ο τμήμα Α’ φάσης. Προϋπολογισμός: 75.000.000,00 ευρώ. Επιβλέπουσα υπηρεσία : ΕΥΔΕ μεγάλων έργων Δυτ. Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ).
Φορέας υλοποίησης : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

    

 

3. Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης παραγλαύκιων αρτηρίων με το Ν. Λιμένα Πατρών & κατασκευή τεχνικού εκβολής χείμαρρου διακονιάρη. Προϋπολογισμός: 48.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ε.Τ.Π.Α”.
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο υποδομών, μεταφορών & δικτύων.

   

 

4. Κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας στο Ν. Λιμένα Πατρών. Προϋπολογισμός: 73.508,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Επιβλέπουσα υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Φορέας υλοποίησης : Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

    

 

5. Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστάσιου “Πειραϊκής – Πατραϊκής” ως επιχειρηματικού πάρκου. Εκμετάλλευση του προγράμματος Jessica (πάρκο επιχειρήσεων παραδοσιακών επαγγελμάτων, υπηρεσίες, αποθήκες κ.λ.π.)

 

6. Δημιουργία & λειτουργία parking νταλίκων στο Ν. Λιμένα Πατρών έκταση 10.000 τ.μ. δυνατότητα 110 θέσεων. 24η λειτουργία.

 

 

7. Δημιουργία θέσεων αγκυροβολίας και χερσαίων εξυπηρέτησης μεγάλων τουριστικών σκαφών στο Βόρειο λιμένα (κρηπιδώματα Νο 9 & Νο 10). Προϋπολογισμός : 410.000 ευρώ.
Φορέας υλοποίησης : Ο.Λ.Π.Α. Α.Ε.

 

8. Τελική φάση αδειοδότησης υδατοδρομίου κέντρο συντήρησης υδροπλάνων.
Φορέας υλοποίησης: Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

 

9. Κατασκευή πλωτών δεστρών για την εξυπηρέτηση μεγάλων σκαφών στον Dock a (Ν. λιμένα). Προϋπολογισμός: 310.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Φορέας υλοποίησης: Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

  

10. Διαμόρφωση άλσους ευκάλυπτων και ποδηλατόδρομος (100.000 ευρώ).
Φορέας υλοποίησης: Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Δείτε τη μακέτα κάνοντας κλικ εδώ

 

11. Έργα συντήρησης δαπέδων κυκλοφορίας στην πύλη εισόδων Ν. Λιμένα Πατρών,
40.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Φορέας υλοποίησης: Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.