Μαρίνα

Στον Βόρειο Λιμένα Πατρών λειτουργεί διαμορφωμένη μαρίνα χωρητικότητας περίπου 450 σκαφών για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών. Η μαρίνα έχει τρεις λιμενολεκάνες βάθους 3.5 μέτρων από την κατώτατη ρηχία, οκτώ σταθερούς προβλήτες και τρεις πλωτούς.

Στη νότια λιμενολεκάνη υπάρχει ένα κρηπίδωμα και τρεις ξύλινες πλωτές προβλήτες μήκους 68μ. η κάθε μία, στη μεσαία λιμενολεκάνη έξι ξύλινες σταθερές προβλήτες με μήκος 44 μ. η κάθε μία και στη βόρεια λιμενολεκάνη δύο σταθερές προβλήτες.

Η μαρίνα προστατεύεται από κυματοθραύστη μήκους 620μ. δυτικά και 52μ. βόρεια.