Αξιοθέατα – Δραστηριότητες

Η περιοχή παρουσιάζει συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και µοναδικά χαρίσµατα για τον τουρισμό κρουαζιέρας και yachting και προσφέρει πολλές εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως αρχαιολογικός, προσκυνηματικός, φυσιολατρικός, πολιτιστικός, κτλ., διασφαλίζοντας την ποικιλία και την πολυµορφία.