Οικονομικά Στοιχεία

Παρακάτω εμφανίζονται οι ισολογισμοί του ΟΛΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2010-2015.

 Στη συνέχεια εμφανίζονται οι συνολικές διαφημιστικές δαπάνες του ΟΛΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2011-2015.