ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠΑ Α.Ε.
13-02-2020

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του ΟΛΠΑ Α.Ε.