Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή ετήσιας διάρκειας.
31-01-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή ετήσιας διάρκειας,προϋπολογισμού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV 79212200-5 )

Δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.