Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 13-12-2019
13-12-2019

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. της 13-12-2019 σχετικά με την συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κ. Παναγιώτη Τσώνη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστο Βίνη.