Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση συστήματος σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων στο Νότιο Λιμένα Πατρών”
09-12-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση συστήματος σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων στο Νότιο Λιμένα Πατρών”

Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, ώρα 12:00

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ τη σχετική τεχνική περιγραφή.

Δείτε εδώ το σχετικό προϋπολογισμό δημοπράτησης.

Δείτε εδώ το σχετικό τιμολόγιο δημοπράτησης.

Σχετικά σχέδια:

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3Α

Σχέδιο 3B