Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 14-11-2019
14-11-2019

Δείτε εδώ Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. της 14-11-2019 σχετικά με Υπογραφή Σύμβασης έργου “Βελτίωση Υποδομών Βορείου Λιμένα Πατρών” και Δημοπράτηση για υπηρεσία “Συντήρηση χώρων Πρασίνυο στη Λιμενική Ζώνη Πατρών και Ρίου”