Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 12-11-2019
12-11-2019

Δείτε εδώ Δελτίου Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. της 12-11-2019 σχετικά με την συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠΑ Α.Ε. στο Διεθνές Συνέδριο Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών.