Ανάρτηση Διευκρίνισης για τον Διαγωνισμό “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Ελέγχου Ασφαλείας των Χώρων & Εγκαταστάσεων του Πρώην Εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής”
16-08-2019

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στην ανάρτηση που αφορά τον σχετικό διαγωνισμό.