Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Παραχώρηση του Δικαιώματος της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένος Πάτρας
09-04-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την “Επιλογή Αναδόχου για την Παραχώρηση του Δικαιώματος της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένος Πάτρας”.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ  το κυρίως κείμενο της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τα παραρτήματα της διακήρυξης.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

25-04-2019: Δείτε εδώ κείμενο παροχής διευκρινίσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε.