Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ΟΛΠΑ Α.Ε.
01-02-2019

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11:00:00 π.μ.

Δείτε εδώ το σχετικό τεύχος διακήρυξης.