ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ THN 4/2/2019, 11:00 π.μ.
24-01-2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Λήψης Υπηρεσιών Ασφαλείας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα ISPS.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29/01/2019: Ανάρτηση εγγράφου διευκρινίσεων σε ερώτημα της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο διευκρινίσεων.