Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του ΟΛΠΑ Α.Ε.
04-01-2019

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής κάλυψης γενικής & εργοδοτικής αστικής ευθύνης του ΟΛΠΑ Α.Ε..

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις 28 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00 π.μ.

10.01.2019: Ανάρτηση απάντησης σε γενικά διευκρινιστικά ερωτήματα. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.