Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή ετήσιας διάρκειας
20-12-2018

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής φακέλων: 17/01/2019, ώρα 11:00π.μ.