Διακήρυξη Διαγωνισμού για την παραχώρηση Υπαίθριου χώρου στον Ν. Λιμένα Πατρών
26-11-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα (1) έτος, της χρήσης και εκμετάλλευσης Υπαίθριου Λιμενικού Χώρου, συνολικής επιφάνειας 11.350,00 τ.μ. στο Ν. Λιμένα Πατρών για την εναπόθεση εμπορευμάτων-φορτίων, στάθμευση φορτηγών οχημάτων και ασυνόδευτων trailers.

Διεξαγωγή Διαγωνισμού (λήξη υποβολής προσφορών): Τετάρτη 12/12/2018, ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.