Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση με τον GDPR και ανάθεση υπηρεσιών DPO
22-10-2018

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το παράρτημα του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς.

Προσθεσμία υποβολής προσφορών: 06-11-2018, ώρα 11:00π.μ.