Προκήρυξη για παραχώρηση χώρου στο επιβατικό σταθμό Β. Λιμένα για λειτουργία καταστήματος
17-10-2018

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ το σχετικό τεύχος διακήρυξης.