Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας-μικροβιοκτονίας
10-10-2018

Δείτε εδώ την περίληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ.