Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας
11-07-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των λιμενικών χώρων Βόρειου-Νότιου Λιμένα Πατρών & Ρίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.