Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης με θέμα “Το Μέλλον της Ευρώπης”
06-07-2018

Από τις 18/06/2018 έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών www.oureurope.gov.gr η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης με θέμα “Το Μέλλον της Ευρώπης”. Σκοπός είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών , οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία της Ευρώπης μέχρι σήμερα, αλλά και επιπρόσθετα να θέσουν τους προβληματισμούς για το μέλλον μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ τον σχετικό σύνδεσμο.