Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 23-05-2018
23-05-2018

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. της 23-05-2018 σχετικά με τη συνάντηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Κοντοέ με τον μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και αντιπρόεδρο της Επιτροπής COTER κ. Σπύρο Σπυρίδων.