Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων
11-04-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων λιμενικών χώρων Βόρειου και Νότιου Λιμένα Πατρών και Ρίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24-04-2018, ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη του διαγωνισμού.