Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. 05-03-2018
05-03-2018

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΛΠΑ Α.Ε. της 05-03-2018 σχετικά με τη διάθεση ποσού 20.000€ για την ολοκλήρωση διαμόρφωσης του Νότιου Πάρκου της πόλης.