Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού για παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστήματος
12-02-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο της Αίθουσας Υποδοχής Επιβατών Βορείου Λιμένα Πατρών “Παναγιώτης Κανελλόπουλος”, συνολικής επιφάνειας 19,83 τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.