Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Φύλαξη πρ. εργοστασίου Π.Π.
19-01-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη και έλεγχο ασφαλείας των χώρων και εγκαταστάσεων του πρ. εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής (Π.Π).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.

29-01-2018: Δείτε εδώ διευκρινιστική απάντηση σχετικά με ερώτημα της εταιρείας GALAXY HELLAS SECURITY. Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα παροχής διευκρινίσεων.