ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
12-01-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση της κατασκευής του έργου “Κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας στο νότιο λιμένα Πατρών” προϋπολοσιγμού 16.600 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλονται μέχρι την 19/01/2018, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 12:00 π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το τεύχος τεχνικής περιγραφής.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό μελέτης.

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης.

Δείτε εδώ σχετικά σχέδια (Κάτοψη & Τομή).