Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων”
08-01-2018

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για την “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των λιμενικών χώρων Βόρειου-Νότιου Λιμένα Πατρών και Ρίου”.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ το τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού.