Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την υποστύλωση Υποστέγου Νο.10
01-11-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην υποστύλωση του υποστέγου Νο.10 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 8-11-2017.

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση.

Δείτε παρακάτω σχετικά σχέδια και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις:

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ