ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ”
18-10-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο “Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο του Εστιατορίου στο Ν. Λιμένα Πατρών”.

Λήξη υποβολής προσφορών στις 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Δείτε εδώ την σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση.

Δείτε εδώ το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής.

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Έργου.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης.

Δείτε παρακάτω σχετικά σχέδια μελέτης:

ΚΑΤΟΨΗ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ