Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
03-10-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για  την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των λιμενικών χώρων Βόρειου-Νότιου Λιμένα Πατρών & Ρίου.

Λήξη υποβολής προσφορών: 16/10/2017, ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη του διαγωνισμού.