Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τη συντήρηση χώρων πρασίνου του Λιμένα Πατρών
07-09-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση προσφοράς μέχρι την Παρασκευή 15-09-2017, ώρα 10:00π.μ., για την ανάθεση της συντήρησης χώρων πρασίνου του Λιμένα Πατρών.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή του έργου.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό του έργου.