Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ 04-08-2017 (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ Νο4 – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ
04-08-2017

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου ΟΛΠΑ Α.Ε. της 04-08-2017 σχετικά με την κατεδάφιση Υποστέγου Νο.4 και τον ηλεκτροφωτισμό κεντρικού κυματοθραύστη.