Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων.
04-07-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων των λιμενικών χώρων Βόρειου – Νότιου Λιμένα Πατρών & Ρίου”.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Δευτέρα 17/7/2017, ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.