Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών
30-06-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΛΠΑ Α.Ε. για 1 έτος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι Τετάρτη 19-7-2017, ώρα 10:00π.μ.

Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.