Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο “Φύλαξη και Έλεγχος Ασφάλειας των χώρων & εγκαταστάσεων του πρ. εργοστασιου της Π.Π.”
28-06-2017

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προκηρύσσει για την Τετάρτη 12/7/2017 ώρα 11:00 π.μ., συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Φύλαξη και Έλεγχος Ασφάλειας των χώρων & εγκαταστάσεων του πρ. εργοστασίου της Π.Π.”

Δείτε εδώ τη σχετική περίληψη της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.